Tướng ăn tiết lộ điều gì về con người bạn?

tiết lộ điều gì về con người bạn?

1. Ăn khoan thai, không phát ra tiếng, không hở răng: Tướng kín đáo, lịch lãm, tính thận trọng, hiểu biết rộng.
2. Ăn uống từ tốn: Tính ôn hòa, biết điều.
3. Ăn lấy ăn để, cặm cụi ăn: Tính bần tiện, tham lam.
4. Ăn thong thả (uống như ăn): Người có phúc đức, giầu sang, nhàn nhã.
5. Ăn uống nhồm nhoàm: Bản tính bất nghĩa, vô tình.
6. Ăn nhanh nhưng không tiếng: Tính thiện tâm, hoạt bát.
7. Ăn như gặm nhấm (ăn như thỏ, chuột ăn) tướng suốt đời đói khát.
8. Ăn mà tâm không lặng (vội vã) nghèo khổ.
– Ăn phát tiếng bồm bộp, lép nhép: Tính bốp chát, võ tướng.
9. Ăn dứt tỉa (ăn như dê ăn) đời được tôn quý.
10. Phàm ăn: Tướng quyền uy, võ lược.
11. Ăn lộ răng hết: Khổ hạnh và chết non.
12. Ăn khảnh dẻ nhóp nhép: Tướng keo kiệt, tằn tiện, giữ của.
Còn nhiều kiểu ăn uống song không đại diện…

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *