Người có tướng trán góc cạnh nói lên điều gì về vận mệnh?

Bói đoán tính cách, xem vận mệnh

Tướng trán góc cạnh là gì? Nhận diện tướng trán góc cạnh
Tướng trán góc cạnh được phân định như sau: Phía bên trái của trán gọi là nhật giác, phía bên phải gọi là nguyệt giác. Giữa nhật nguyệt giác có xương lộ lên gọi là tướng trán góc cạnh.

Người tướng trán góc cạnh tướng số ra sao?
Người có tướng trán góc cạnh là tướng có quan vận cấp trung. Nếu Biên Địa và Sơn Lâm đầy đặn thì tốt, còn bị lõm xuống thì chủ bần tiện. Tả phụ giác và Hữu phụ giác nếu nổi thành gồ, chủ nhất định phú quý.

Tướng trán góc cạnh là người sống thực tế, coi trọng vật chất, kinh tế. Là người chăm chỉ chịu khó nhưng làm việc không theo kế hoạch, không có tín khoa học. Những người tướng trán góc cạnh phù hợp với công việc đơn giản, công việc mà chỉ cần sự chăm chỉ. Vì là người thực dụng nên trong chuyện tình cảm họ không mấy thật lòng.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *