Người có tướng lông mày quỷ tiết lộ nên điều gì?

Xem – bói tính cách, vận hạn tốt xấu đời người

Tướng ( mi) là gì?

Sợi Lông Mày thô dài, có bề ngang rất rộng. Phía cuối Lông Mày có một số ăn lan xuống bờ Mắt .

Người tướng lông mày quỷ mi là người như thế nào?

Người có tướng lông Mày quỷ mi là người rất khôn ngoan, gian hiểm, tham bạo, ưa sử dụng thủ đoạn. Trong khi giao tiếp với người xung quanh thường ra vẽ nhân nghĩa(người giả nhân giả nghĩa) nhưng thực tâm chỉ nhằm lợi dụng,bất chấp làm mọi thứ để đạt được mục đích cá nhân trước tiên.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *