Người có tướng lông mày nhạt tiết lộ nên điều gì?

Người có vận mệnh tốt hay xấu?

Tướng là như thế nào?
Lông mày nhạt và thưa (Hoàng bạc mi) có sợi sông mày nhỏ, màu ngả vàng, khoảng cách thưa và không đều, luôn luôn ngắn hơn Mắt.

Người tướng lông mày nhạt có vận mệnh ra sao?

Lông mày nhạt kết hợp đôi mắt dài:
Những người tướng kiểu này thì ngay từ tuổi trẻ tuy tiền bạc có vào nhiều nhưng ra cũng lắm, không bao giờ dư dật.

Lông mày nhạt ,đôi mắt hôn ám:
Người tướng này có số chết ở quê người.

Lông mày nhạt mà lại thưa thớt:
Người thông hiểu có học vấn và lắm mưu mẹo.

Người lông mày nhạt :khó đoán
Anh em bạn bè thường có cũng như không, không nhờ cậy được. Những người lông mày nhạt tướng số tính cách hay xung khắc với cha mẹ, tình tình nham hiểm khó đoán.

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *